ZÁZNAM KONFERENCE

Úvodní slovo, představení projektu - Karel Starý

Responzivní výuka - Harry Fletcher-Wood (originál)

Responzivní výuka - Harry Fletcher-Wood (tlumočení)

Formativního hodnocení z pohledu ředitele - Jan Vepřek

Formativní hodnocení a wellbeing - Dana Pražáková

Databanka - Michal Orság

Panelová diskuse

Shrnutí a závěrečné slovo - Jan Slavík, Karel Starý

PROGRAM

08.45–09.15 Připojení na konferenci
09.15–09.20 Úvodní slovo (Karel Starý, PedF UK)
09.20–09.45 Představení projektu (Karel Starý, PedF UK)
09.45–10.45 Responzivní výuka (Harry Fletcher-Wood, autor publikace Responzivní výuka)
simultánní překlad z anglického jazyka
10.45–11.00 Přestávka
11.00–11.30 Formativního hodnocení z pohledu ředitele (Jan Vepřek, ZŠ Navis)
11.30–12.00 Formativní hodnocení a wellbeing (Dana Pražáková, ČŠI)
12.00–12.15 Databanka (Michal Orság, EDUkační LABoratoř)
12.15–13.00 Přestávka
13.00–14.30 Panelová diskuse
(Veronika Laufková, PedF UK; Vendula Homoky, Zlepšování práce v rámci FH; Pavel Bobek, ZŠ Solidarita; Jana Masařová, ZŠ Rumburk; moderuje Pavlína Loňková, ZŠ Labyrint)
14.30–14.45 Přestávka
14.45–16.15 Blok workshopů
16.15–16.30 Přestávka
16.30–17.00 Shrnutí a závěrečné slovo (Jan Slavík)
Zavádění formativního hodnocení na základních školách, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212